باربری

حمل ونقل فتاح چوپان

فعال در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کالا

شماره‌تلفن : 2166900182

فکس : 2166936329

ایمیل : info@fjtransport.com


اطلاعات بیشتر

قائم تیر آسیا

خدمات ترانزیت - ترخیص - ترانشیپ

شماره‌تلفن : 4115569319

فکس : 4115569318

ایمیل : info@gaemtirasia.com


اطلاعات بیشتر

حمل ونقل سمنان سرعت

حمل و نقل کلیه کالا ها

شماره‌تلفن : 233360001238

فکس : 9223372036854775807

ایمیل : semnan@gmail.com


اطلاعات بیشتر

بارمان ترابر

شرکت بارمان ترابر با بیش از 20 سال سابقه افتخار دارد خدماتی از جمله حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی برای اکثر نقاط خصوصاً حاور میانه و کشورهای همسایه ایران و کشورهای CIS فراهم کند. همچنین این شرکت قادر به انجام امور گمرکی مربوطه، ترخیصیه، سند کردن و ... می باشد

شماره‌تلفن : 5117666199

فکس : 5117689083

ایمیل : sales@barmantarabar.com


اطلاعات بیشتر

شرکت حمل و نقل بین المللی وزین ترابر

حمل کالا لز کلیه مبادی دنیا، کشورهای خاور دور، اروپا، امریکا... به کلیه مقاصد ایران، ترانزیت کالا از کلیه مرزهای ورودی به کلیه گمرکا و مناطق آزاد و کشورهای همسایه، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

شماره‌تلفن : 776218007

فکس : 77655788

ایمیل : sales@vazintarabar.com


اطلاعات بیشتر

شرکت اروند ترابر

حمل و نقل کالا

شماره‌تلفن : 5433219277

فکس : 5433219277

ایمیل : arvandtarabar@hotmail.com


اطلاعات بیشتر

حمل و نقل بین المللی آراباختر

حمل کالاهای شما از تمام نقاط دنیا. عضو گروه ای،بی،سی دارای 120 نمایندگی کلیه نقاط دنیا کریر و فورواردر، دارای 52 دستگاه کامیون جهت حمل به اروپا و بلعکس، کشتیرانی و نمایندگی بزرگترین خط های دنیا ، دارای سرویسهای منظم هفتگی از چین و اسیایی شرقی و دارای استانداردهای بین المللی و پرسنل دوره دیده و باتجربه . اعتبار جهانی ما ضامن کیفیت کار ما- سرویسهای ویژه هوایی ما ، زمینی ، دریایی

شماره‌تلفن : 2188480530

فکس : 88480530

ایمیل : abc.sales6.thr@arabakhtar.com


اطلاعات بیشتر

حمل ونقل کارون ترابر اهواز

قبول حمل کالا های صنعتی -تجاری -واثاث منزل ومحموله ترافیکی با انوا ع ماشینهای مخصوص از قبیل تریلی کمپرسی -ترانزیت -کفی -اطاقدار ده چرخ -تک -خاور مسقف - کمرشکنهای :5-7-11می باشد وصدور بارنامه ومشاوره درامور حمل ونقل می باشد

شماره‌تلفن : 6113832074

فکس : 6113832075

ایمیل : transportkaron@yahoo.com


اطلاعات بیشتر

روه بازرگانی فرشید اسماعیلی (حمل و نقل نیکوبر)

انجام عملیات بندری از جمله تخلیه، حمل و نقل و بارگیری محمولات به مقاصد مربوطه

شماره‌تلفن : 6152241278

فکس :

ایمیل : nikoobar@gmail.com


اطلاعات بیشتر

كسري سيرهرمزگان

ترخيص كالا - استريپ كالا - حمل ونقل كالا به تمام اقسام نقاط داخل كشور

شماره‌تلفن : 7614212131

فکس : 7612234603

ایمیل : kasra.seir@yhoo.com


اطلاعات بیشتر