دسته بندی

باربری

خدمات حمل و نقل داخلی

خدمات حمل واردات

خدمات حمل صادرات

اطلاعات بیشتر

بیمه

بیمه حمل و نقل

بیمه اتکایی

بیمه زیان پولی

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه اشیا

اطلاعات بیشتر

مالی و بانکی

حواله پول

دریافت پول از خارج از کشور

خدمات پرداخت آنلاین

صدور ویزاکارت، مستر کارت و پی پال

اطلاعات بیشتر

ترخیص

خدمات ترخیص کالا

خدمات صادرات

اطلاعات بیشتر

تبلیغات

ثبت شرکت داخلی و خارجی

عکاسی صنعتی

خدمات نمایشگاه های داخلی و خارجی

برند سازی و تبلیغات

طراحی و بسته بندی

اطلاعات بیشتر

بازاریابی

ثبت شرکت داخلی و خارجی

عکاسی صنعتی

خدمات نمایشگاه های داخلی و خارجی

اطلاعات بیشتر

راهنمای آغاز فعالیت صادرات

برای شروع فعالیت بازاریابی و صادرات به صورت اصولی و درست پیشنهاد می شود در ابتدا دانش و اطلاعات خود را در این زمینه ارتقا دهید.

اینکوترمز

مجموعه ای از قواعد و قوانین بین المللی که تفسیری آسان از قوانین را در خصوص شرایط خرید خارجی ارائه می کند. در واقع برای تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می شود.

راهنمای بیمه

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیر بیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است و به لجاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی می شود، بنابراین آشنایی با این صنعت بر همگان الزامی است.